Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie
Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie
  • Branża kreatywna

      Coraz więcej młodych przedsiębiorców ma nietuzinkowe pomysły i chcą jekomercjalizować.
Chcemy wspierać naszych Klientów w rozwoju ich nowatorskich projektów. Nasza Kancelaria pomaga
kreatywnym w formalnościach związanych z prowadzeniem ich działalności. Naszym celem jest
należyte zabezpieczenie ich pomysłów i uchronienie ich przed nieuczciwym wykorzystaniem i kopiowaniem.

       W szczególności swoją ofertę kierujemy do Klientów działających jako agencje marketingowe,
reklamowe i public relations, agencje produkcyjne i modelingowe, producentów filmowo- telewizyjnych, artystów i ich agentów, start-upów, programistów, blogerów i przedsiębiorców z branży odzieżowej.

Co oferujemy:
- wspieramy przy podejmowaniu działalności gospodarczej, od pomocy w wyborze właściwej formy prawnej i opodatkowania po uzyskiwanie odpowiednich zezwoleń i koncesji, wymaganych przy rozpoczęciu działalności,
- zgłaszanie znaków towarowych,
- reprezentację w postępowaniach rejestracyjnym, sprzeciwowym i sądowym,
- tworzenie i negocjowanie umów,
- doradztwo w przypadku „kradzieży” pomysłów i naruszeniu dóbr osobistych,
- świadczymy usługi w ramach zwalczania nieuczciwej konkurencji,
- przeprowadzanie audytów z zakresu prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i praw pokrewnych, domen     internetowych, prawa firmowego i prawa konkurencji.