Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie
Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie

Prawo Medyczne

Prawo medyczne Bazując na doświadczeniu oraz wiedzy związanej z prawem medycznym, zapewniamykompleksową obsługę prawną podmiotom z branży medycznej. Pomagamy zarównoprzedsiębiorcom prowadzącym samodzielną praktykę, jak i dużym podmiotom medycznym. Naszych klientów wspieramy m.in. w:– rejestrowaniu działalności leczniczej,– bieżącej obsłudze podmiotów leczniczych,– sporach sądowych,– sporach przed Wojewódzkimi Komisjami ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,– opracowanie i opiniowanie projektów […]