Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie
Łączymy prawo z doświadczeniem w biznesie
  • Działalność gospodarcza w Polsce
  • Sprawy pobytowe i obywatelskie
  • Pozwolenia na pracę w Polsce
  • Nabywanie nieruchomości

      Polska, dzięki stabilnej sytuacji gospodarczo-politycznej i stale rosnącej gospodarce, stanowi atrakcyjne miejsce do inwestowania. Kancelaria EWS Legal od samego początku świadczy usługi prawne dla Klientów zagranicznych, w szczególności pochodzącymi z Chin, Indii, Izraela oraz Luksemburga, zainteresowanych rozpoczęciem działalności w naszym kraju czy też wejściem w stałą współpracę z polskimi kontrahentami. Towarzyszymy naszym Klientom przy przechodzeniu przez wszystkie etapy rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także przy przejmowaniu i fuzji z istniejącymi przedsiębiorstwami.  Aby zapewnić możliwie skuteczną komunikację współpracujemy z obywatelami państw Dalekiego Wschodu oraz krajów należących do Wspólnoty Państw Niepodległych, mieszkającymi na stałe w Polsce. Sami również posługujemy się językiem angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i mandaryńskim. Wiemy, że dopiero takie połączenie pozwoli właściwie zinterpretować potrzeby naszych Klientów oraz znaleźć możliwie najlepsze rozwiązania.

            W szczególności możemy Ci pomóc w:

            - znalezieniu partnerów biznesowych w Polsce i prowadzeniu z nimi negocjacji,

            - kontaktach z polskimi urzędami,

            - przygotowaniu niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia działalności oraz złożeniu ich do sądu rejestrowego,

            - uzyskaniu niezbędnych koncesji, licencji i pozwoleń,

             - opracowywaniu umów,

            - nabywaniu nieruchomości.

     Zazwyczaj pierwszą kwestią, z którą stykają się cudzoziemcy przyjeżdżając do Polski jest uregulowanie spraw związanych z legalizacją pobytu. Najważniejsze jednak, by jeszcze przed rozpoczęciem samego procesu legalizacyjnego, dokonać analizy sytuacji prawnej Klienta i pomóc dobrać odpowiednie dla niego rozwiązania. Towarzyszymy im również w postępowaniach administracyjnych związanych z prawem imigracyjnym, reprezentując ich interesy przed właściwymi urzędami oraz, w razie potrzeby, również przed sądami administracyjnymi.

      Pomagamy również w sprawach związanych z tematyką obywatelstwa polskiego, czyli jego nadaniem, uzyskaniem, przywróceniem czy też    uznaniem za obywatela polskiego.

        Aby zapewnić naszym Klientom należytą opiekę świadczymy również usługi w języku angielskim, rosyjskim, hiszpańskim i chińskim (mandaryńskim).

Do naszych Klientów należą również pracodawcy zatrudniający cudzoziemców oraz agencje pośrednictwa pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem, zatrudnianie obcokrajowców w Polsce związane jest ze szczególnymi obowiązkami.

W tym celu oferujemy:

- wsparcie przy uzyskaniu pozwoleń na pracę,

- pomoc w opracowaniu strategii imigracyjnej Waszej firmy,

- zakładanie agencji zatrudnienia.

 

 

 

      Zgodnie z polskim prawem, nabycie przez cudzoziemca nieruchomości położonej w Polsce, jak również nabycie udziałów lub akcji w spółce z siedzibą w Polsce będącej właścicielem nieruchomości położonej w Polsce, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Jest ono o tyle istotne, że bez takiego zezwolenia, nabycie nieruchomości oraz nabycie lub objęcie udziałów bądź akcji przez cudzoziemca jest nieważne. Dla naszych Klientów prowadzimy postępowania o uzyskanie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce, ustalamy stan prawny nieruchomości i pomagamy w nabyciu drugiej i kolejnej nieruchomości.

            Pomożemy Ci również w:

            - prowadzeniu postępowania o uzyskanie promesy,

            - reprezentacji w postępowaniach w przypadku odmowy udzielenia zezwolenia.